زهر نامداران

کبری صفری فرد

تخصص:
روانشناس
تجربه و تخصص:
کارشناس ارشد
سابقه کار:
از ۱۳۹۳
شماره تماس:
02177959314_09372151688

بیوگرافی

.

مهارت های حرفه ای

روانشناس
87 %
65 %

آموزش

.

.
92 %

رهنمودهای شغلی

.

تماس با من