شقایق خان زاده

تخصص:
کارشناس مددکاری
تجربه و تخصص:
کارشناس
سابقه کار:
از 1395
شماره تماس:
021959314

بیوگرافی

بیوگرافی

مهارت های حرفه ای

تومور شناسی
87 %
زنان و زایمان
65 %
توانبخشی
92 %

آموزش

م

رهنمودهای شغلی

ا

تماس با من