شقایق خان زاده

تخصص:
کارشناس مددکاری اجتماعی
تجربه و تخصص:
کارشناس
سابقه کار:
از 1395
شماره تماس:
021959314

بیوگرافی

بیوگرافی

مهارت های حرفه ای

مددکار اجتماعی
87 %
.
65 %
.
92 %

آموزش

م

رهنمودهای شغلی

ا

تماس با من