شبنم خان زاده

تخصص:
کارشناس مددکاری اجتماعی و مسئول بخش اداری
تجربه و تخصص:
کارشناس
سابقه کار:
از 1383
شماره تماس:
02177959314

بیوگرافی

.

مهارت های حرفه ای

مددکار اجتماعی
87 %
.
65 %
.
92 %

آموزش

.

رهنمودهای شغلی

.

تماس با من