دکتر سعید علوی

تخصص: دکتر
روانشناس
تجربه و تخصص:
دکترا
سابقه کار:
از ۱۴۰۰
شماره تماس:
02177941938_09372151688

بیوگرافی

.

مهارت های حرفه ای

مددکار
87 %
.
65 %
.
92 %

آموزش

.

رهنمودهای شغلی

.

تماس با من