زهر نامداران

زهرا بنی عامریان

تخصص:
روانشناس
تجربه و تخصص:
دکترا
سابقه کار:
از ۱۳۹۹
شماره تماس:
02177959314_09372151688

بیوگرافی

.

مهارت های حرفه ای

روانشناس
87 %
.
65 %
.
92 %

آموزش

.

رهنمودهای شغلی

.

تماس با من